wedo agency spojuje

Spojuje svět talentů, profesionálů, zaměstnanců se světem práce a projektů. Díky široké databázi a osobitému přístupu ke každému z obou světů se společnost může těšit společně s oběma stranami ze spousty šťastných a úspěšných příběhů, které se díky těmto spojením mohly uskutečnit.

Nabízíme své služby

v těchto oblastech

Outsorcing lidských zdrojů

Proffesional and talent management

IT Bodyshopping

Executive search

HR poradenství

Vzdělávání zaměstnanců

Outsorcing lidských zdrojů

IT Bodyshopping

Vzdělávání zaměstnanců

Proffesional and talent management

Executive search

HR poradenství

Přidej se k nám!

Pojďme se společně seznámit! V životě je spoustu věcí založeno na komunikaci, protože díky komunikaci získáte informace a informace jsou důležité pro to, abychom Vás byli schopni propojit s Vaším vytouženým projektem, či s Vaším vysněným profesionálem.

Hledáte lidi?

WeDo Agency s.r.o.

Platnéřská 88/9,
Staré Město
110 00 Praha 1
IČ: 07638078

T: +420 597 317 692
E: info@wedoagency.cz

Spojte se s námi!

V roce 2020 získala firma WeDo Agency s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy WeDo Agency s.r.o. na projekt "Nové webové stránky" v Praze za účelem přehlednosti a rychlé dostupnosti hledaných informací o společnosti, stejně jako moderní visibilita v podobě nového loga. Očekávaným výstupem je vytvoření webové prezentace a nové korporátní identity. Projekt "Nové webové stránky" spolufinancován Evropskou unií.